List

Endüstri veya Sanayi 4.0; eğitimden iş-yapış modellerimize, üretimden ve tasarıma, yeni hizmet türlerinden iş planlamalarımıza, yönetimden denetime, aktarımdan dağıtıma, pazarlamadan satışa kadar pek çok alanı etkilemekte ve hatta tüm düşüncelerimizi, fikirlerimizi, yaşantımızı da değiştirmeye devam etmektedir.

Bu değişim ve dönüşümde anahtar rol oynayan üniversiteler, bilimsel düşünme sistematiğini evrensel bir bakış açısıyla uygulayan, temel bilimlerdeki bilgi birikimini kullanan, geliştiren ve yayan, uygulamalı ve teorik araştırmalar yapan, bu çerçevede bilgi ve teknoloji üreten, bunları gelecek nesillere aktaran, üretilen bilgileri, fikirleri, gelişmeleri, vb. değerleri topluma sunan, etik değerlere sahip, özgür düşünceli nesiller yetiştiren, bilgi birikimi, deneyim ve tecrübelerini ülke kurumlarına ve sanayilerine aktararak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, ve sonuçta ülkelerin ekonomi, sağlık, eğitim, sanat, teknoloji, fikir, düşünce, kültür, estetik gibi konularda gelişimine ve sonuçta toplumun geleceğine yön veren kurumlardır veya bu tür kurumlar olmalıdırlar. Endüstrileşmenin ve toplumsal gelişimin lokomotifleridir.

Su ve buhardan faydalanmak için geliştirilen makineler ve sistemler ile başlayan endüstrileşmede, Endüstri 4.0 ile büyük değişim yaşanacağı, üretim, kullanım, aktarım, anlatım, öğrenim, öğretim, denetim, işletim ve çalışma şekillerimizi değiştireceği, farklı olanların ancak ayakta kalacağı bir dönem bizleri beklemektedir.

Eğitim 4.0’a Dönüşüm Adımları
Minnesota Üniversitesinden Prof. A. M. Harkins, eğitimde 4.0’ın ancak “inovasyon tabanlı eğitim-öğretim faaliyetlerinin ön planda” olmasıyla sağlanacağını belirtmektedir.

2016 GE Global İnovasyon Endeksi Barometresinde, 4.0’a katkı sağlayanların inovasyon geliştirme yaklaşımlarını mümkün olan her yerde kullandıkları, “inovasyonda başarılı olan şirketlerin veriyi etkin bir şekilde kullandığı” ve “dijital ortamlardaki becerilerin ve iş yapış modellerinin merkezine inovasyonu yerleştirdikleri” bunların Amerika, Japonya, Almanya ve Çin gibi gelişmiş ülkeler olduğu, ülkemizin bu endekste 19. sırada olduğu ve “inovasyon katkı sıralamasının” bu yılda değişmediği raporlanmıştır. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Robotik, Yapay Zeka, Büyük Veri Teknolojileri ve Analitiği, Derin Öğrenme, Nesnelerin İnterneti, Bulut Teknolojileri, Siber-Fiziksel Sistemler, Siber Güvenlik, Malzeme Bilimi, Kuantum Hesaplama, Enerji Depolama, 3-B Yazıcılar, Esnek İmalat Sistemleri, Otonom Araçlar, Uzay ve Uydu Teknolojileri, Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri, IPv6, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji gibi alanların dünya inovasyon ve girişimcilik çalışmalarını destekleyen bilim dallarıdır. Üniversite 4.0’lar; bu teknolojileri ve bilim dallarını yakınen takip eden, inovasyona önem ve destek veren yapıları bünyelerinde barındıran, altyapılarını ve laboratuvarlarını bu teknolojileri üretecek, geliştirecek ve test edebilecek hale getirmiş, kadrolarında bu yeterliliklere sahip öğretim elemanlarına sahip yapılardır.

 • Üniversite 4.0 nasıl olmalı?
 • Eğitim 4.0 bakış açısıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Üniversite 4.0’lar;
 • AR-Ge ve inovasyon kültürüne sahip,
 • İnovatif düşünce ve ürün geliştirmeye odaklı olup bunları ödüllendiren, teşvik eden, özendiren ve yaygınlaştıran,
 • Farklı fikirlere, değerlere ve düşüncelere önem veren,
 • Farklı ve yeni bilgilere değer veren ve saygı duyan,
 • Üniversite-sanayi işbirliklerine önem veren,
 • Kabiliyet ve kapasite artırımına önem veren,
 • Faydalı model ve patent sayıları yüksek,
 • Çok sayıda yeni araştırma laboratuvarına sahip,
 • Güncel programları bünyelerinde barındıran,
 • AR-GE bütçeleri yüksek,
 • Yeterli sayıda ve yetkinlikte bilim insanlarına sahip,
 • Ülkenin, sektörün, kurumların ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetiştiren,
 • Topluma karşı sorumlu olduklarının bilinciyle çalışan,
 • Saygın dergilerde makaleler yayımlayan,
 • Konferans, sempozyum ve çalıştaylarla üretilen bilgileri sektörlere, kurumlara ve diğer bilim insanlarına aktaran ve paylaşan,
 • Etik değerlere sahip,
 • Yerel ve ulusal ekonomiye katkı veren,
 • Bilimin gelişmesine katkı sağlayan ve

bundan dolayı üniversite sıralamalarında önde yer alan, dünyaya, bilime, topluma ve teknolojiye yön veren yapıları, organizasyonları, kültürü ve birikimi bünyelerinde barındıran kurumlardır.

Türkiye’nin Gurur Kaynağı
Ülkemizde; Üniversite 4.0’a verilebilecek iyi örneklerden birisi, ASELSAN Akademi’dir. ASELSAN Akademi, çalışanlarının bilgi birikimi, deneyimi ve yetenekleri artırma, karşılaşılan ve ihtiyaç duyulan alanlarda üniversitelerden bilgi transferi sağlama ve en önemlisi ise karşılaşılan problemleri ortak bilgi birikimiyle inovatif bakış açılarıyla hızlıca çözmektir. Bu akademi, Gazi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve GTÜ tarafından desteklenmekte ve bu dört üniversitenin öğretim üyelerince eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. ASELSAN çalışanlarına bu akademide ders verilmekte ve tez danışmanlığı yapılmaktadır. Özellikle, dört üniversitesinin buna destek vermesi, araştırmacıların gerçek problemleri çözmeye odaklanmaları, lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerine doğrudan katkı vermeleri, altyapıları, laboratuvarlar, insan kaynakları, bilgi birikimi ve yeteneklerin paylaşılması ve karşılıklı olarak kurumların bundan faydalanmaları, problemlerin ar-ge ve inovasyon temelli olarak çözülecek olması, yapılacak tezler, projeler ve çalışmalar ile ASELSAN’ın dünya ile rekabet edebilir üretim yapmasına ve ürünler geliştirilmesine, üniversitelerimizin de ar-ge yetenek ve kabiliyetlerinin hızla artmasına katkılar sağlayacaktır.

Atılması Gereken Adımlar
Dünya ile rekabet etmek ve rekabet edebilir yapılar kurmak, ancak ve ancak üniversiteler ve üniversitelerin yetiştirdiği kaliteli ve nitelikli insan kaynaklarıyla başarılabilir. İnovasyon ve teknoloji üretmede uluslararası endekslerde ilk sıralarda olabilmemiz için; yeni fikirler, ürünler, teoriler, uygulamalar, teknolojiler ve yaklaşımlar geliştirmemize yardımcı olacak altyapıları ve laboratuvarları kurmak, güncel konuları takip etmek, bilimsel bakış açımızı geliştirmek, yeni konularda programlar açmak, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak, yapılan gelişmeleri öğrencilere ve sektöre artmakla sağlanabileceği açıktır. Kısaca bunun yolunun Üniversite 4.0’dan geçtiği bilinciyle, üniversitelerimizin ilk sıralarda yer alması için daha çok altyapı, laboratuvar ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine daha çok yatırım yapılmalı, yeni hedefler belirlenmeli, kaliteye daha çok önem verilmeli, kapasite artırımı için ise yeni önlemler alınmalı, ve özellikle Üniversite 4.0’ların sayısı artırılmalıdır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Gazi Üniversitesi, MF Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı

  Posts

Şubat 23rd, 2019

Siber Tehditler Tatil Yapmıyor

Son günlerde haberleri takip ediyorum. Denizlerde, göllerde ve havuzlarda üzülerek belirtmem gerekiyor “boğulmalar” arttı. Trafik kazalarında artış gözlemleniyor. Kişiler arası […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Güvenlik AR-GE Çalışmaları

Siber tehditler, saldırılar ve sonuçta siber güvenlik ile savunma, dijitalleştiğimiz dünyada hayatımızın bir parçası oldu artık. Siber güvenliğin artık bir […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Güvenlik ve Savunma Ajansına Doğru

Bir önceki yazımızda siber tehditlerin ve saldırıların tatil yapmayacağını belirtmiştik. Geçen sürede kritik altyapılarımıza, bankalarımıza ve sonuçta ülkemize yapılan saldırıların […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Güvenlik 4.0

Endüstri 4.0’ı bugünlerde çok konuşmaya başladık. Sanayii 4.0; Eğitim 4.0; Sağlık 4.0; Dijital 4.0; son günlerde de Üniversite 4.0 terimleri […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Kümelenme Hız Kazanıyor

Yapay Zeka, Büyük Veri Analitiği, Veri Bilimi, Derin Öğrenme, Kuantum Hesaplama, Nesnelerin İnterneti, Blokzinciri, Sanal Para, Endüstri 4.0 gibi yeni […]

Şubat 23rd, 2019

Endüstri 4.0. için Üniversite

Endüstri veya Sanayi 4.0; eğitimden iş-yapış modellerimize, üretimden ve tasarıma, yeni hizmet türlerinden iş planlamalarımıza, yönetimden denetime, aktarımdan dağıtıma, pazarlamadan […]

Şubat 23rd, 2019

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı

Konferansın bu yıl 11. sini düzenledik. Ana teması “blokzinciri teknolojileri” olan bu konferansımızı, bu yıl da başarı ile tamamladık. İlk […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Güvenlik Savunma Tatbikatları

Tatbikatlar, kurumların, sistemlerin ve ülkelerin siber saldırılara karşı hazır olma, saldırılara koordineli olarak karşı koyma, zayıflıkları ve zafiyetleri önceden tespit […]

Mart 28th, 2018

Entegre Siber Güvenlik