Say, M., Sagiroglu, S.
III. Ulusal Proje Aranıyor Öğrenci Sempozyumu, Sayfa 96-100, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Publication year: 2003