Ozkaya, N., Sagiroglu, S.
ELECO ’2004 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Cilt: Elektronik-Bilgisayar, Sayfa 329-333, Bursa, Türkiye
Publication year: 2004