Sagiroglu, S., Kabasakal, D., Alkan, M.
Türk Hukuk Enstitüsü, Türk Hukuk Dünyası Dergisi, Sayı 4, Sayfa 69-83
Publication year: 2007