Gultekin, S., Guney, K., Sagiroglu, S.
Union Radio Science International (URSI)-Türkiye, Sayfa 50-53, ITU, Istanbul
Publication year: 2002