Tunckanat, M., Sagiroglu
GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cilt 1, Sayfa .665-668, Şanlıurfa
Publication year: 2002