Canbek, G., Sagiroglu, S.
Uluslararası  Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ISC Turkey’07, Sayfa 38-46,  Ankara Türkiye
Publication year: 2007