Vural, Y., Sagiroglu, S.
Uluslararası  Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ISC Turkey’07, Sayfa 191-199,  Ankara, Türkiye
Publication year: 2007