Kabasakal, D., Sagiroglu, S., Alkan, M.
Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ISC Turkey’07, Sayfa 51-58, Ankara, Türkiye
Publication year: 2007