Sagiroglu, S., Kabasakal, D., Alkan, M.
Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ISC Turkey’07, Sayfa 200-207, 13-14 Aralık 2007, Ankara, Türkiye
Publication year: 2007