Guney, K., Sagiroglu, S., Erler, M.
Kayseri İkinci Havacılık Sempozyumu, Sayfa 209-218, Kayseri
Publication year: 1998