Ozkaya, N., Sagiroglu, S.
II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi (MBGAK’05), İstanbul, Türkiye
Publication year: 2017