Sagiroglu, S., Demirayak, N., Baydar, T.
GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cilt 1, Sayfa 527-531, Şanlıurfa
Publication year: 2002