Turkmen, M., Yildiz, C., Sagiroglu, S.
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, Sayfa 389-392
Publication year: 2003