Yilmaz, N., Sagiroglu, S., Bayrak, M.
ASYU-INISTA, Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu, YTÜ, İstanbul, Sayfa 127-130
Publication year: 2004