Guney, K., Sagiroglu, S., Erler, M.
5. Bursa Bilgisayar ve Haberleşme Sempozyumu, Bursa, Sayfa 212-220
Publication year: 2017