Pham, D. T., Sagiroglu, S.
Birinci Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu, Sayfa 339-349, Ankara, Türkiye
Publication year: 1992