Publication Types:

İnternet Tabanlı Not Otomasyonu

National Conferences
Celik, M., Sagiroglu, S., Danisman, K.
Bilgi Teknolojileri Kongresi, Sayfa 30-32, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Publication year: 2002

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Web Portal Otomasyonu

National Conferences
Basturk, B., Colakoglu, O. F., Sagiroglu, S. 
III. Ulusal Proje Aranıyor Öğrenci Sempozyumu, Sayfa 101-105, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Publication year: 2003

Elektronik İmzadan Mobil Elektronik İmzaya Geçiş Sürecinde Türkiye

National Conferences
Sagiroglu, S., Kabasakal, D., Alkan, M.
I. National Electronic Signature Symposium, Volume 21-27, Ankara, Türkiye
Publication year: 2006

TOM ile Bilgisayar Laboratuvar Otomasyonu

National Conferences
Oktem, S., Sagiroglu, S., Karaboga, D.
SIU 2002, 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Işık Üniversitesi, Cilt 1, Sayfa 297-302, Pamukkale, Denizli
Publication year: 2002

Bilgisayar Sistemlerinde Güvenlik

National Conferences
Say, M., Sagiroglu, S.
III. Ulusal Proje Aranıyor Öğrenci Sempozyumu, Sayfa 96-100, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Publication year: 2003

Mobile Electronic Signature, Infrastructure, and Turkey

National Conferences
Sagiroglu, S., Kabasakal, D., Alkan, M.
I. National Electronic Signature Symposium, Pages 91-98, Ankara, Türkiye
Publication year: 2006

Yapay Sinir Ağları ile Üçgen Mikroşerit Antenlerin Rezonans Frekansının Hesaplanması

National Conferences
Guney, K, Gultekin, S., Sagiıroglu, S.
SIU 2002, 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Işık Üniversitesi, Cilt 1, Sayfa 436-441, Pamukkale, Denizli
Publication year: 2002

Mobilya Sektörü İçin Yeni Bir Yazilim: Otomatik Mobiyaya Desen Giydirme (Omodeg)

National Conferences
Colakoglu, O. F., Sagiroglu, S.
III. Ulusal Proje Aranıyor Öğrenci Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Sayfa 106-111
Publication year: 2003

A Secure Email Application: GU-Mail

National Conferences
Ulgen, H. I.,  Sagiroglu, S., Yuncu, S.
I. National Electronic Signature Symposium, Pages 142-148, Ankara, Turkey
Publication year: 2006

Yapay Sinir Ağlarıyla Sıcaklık Tahmini

National Conferences
Sagiroglu, S., Danisman, K., Celik, M.
SIU 2002, 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Işık Üniversitesi, Cilt 1, Sayfa 400-405, Pamukkale, Denizli
Publication year: 2017

Resim İçerisine Rasgele Veri Gizleme

National Conferences
Aba, K., Tunckanat, M., Sagiroglu, S.
III. Ulusal Proje Aranıyor Öğrenci Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Sayfa 117-120, Kayseri
Publication year: 2003

Public Key Infrastructure and Biometric Systems

National Conferences
Ozkaya, N., Sagiroglu, S.
I. National Electronic Signature Symposium, Pages 283-290, Ankara, Turkey
Publication year: 2006

Atıksularda Koagülant dozajının Yapay Sinir ağları ile belirlenmesi

National Conferences
Sagiroglu, S., Ozkan, O., Kinaci, C.
Kayseri I. OSB Örneği, 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Sayfa 103-108, İstanbul
Publication year: 2002

Afetler İçin Kriz Yönetim Yazilimi

National Conferences
Arslan, M., Daglıoglu, R., Ayen, A.,  Sagiroglu, S.
III. Ulusal Proje Aranıyor Öğrenci Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Sayfa 112-116
Publication year: 2003

Classification of Web Contents with Artificial Neural Networks

National Conferences
Guven, E. N., Onur, H., Sagiroglu, S.
Information Management Symposium in the Changing World, Pages 42-49, Hacettepe University, Ankara, Turkey
Publication year: 2007

Gizli bilgilerin elektronik ortamda güvenli aktarımı

National Conferences
Sagiroglu, S., Tunckanat, M.
TBD 19. Bilişim Kurultayı, Sayfa 47-50, Beylikdüzü, İstanbul
Publication year: 2002

Yapay Sinir Ağlari İle Konuşmaci Tanima

National Conferences
Kurban, R., Tunckanat, M., Sagiroglu, S.
III. Ulusal Proje Aranıyor Öğrenci Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Sayfa 90-95, Kayseri
Publication year: 2003

National Conferences
Canbek, G., Sagiroglu, S.
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ISC Turkey'07, Sayfa 38-46, Ankara Türkiye
Publication year: 2007

Yapay Sinir Ağlarının Robotikteki Uygulamaları

National Conferences
Pham, D. T., Sagiroglu, S.
Birinci Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu, Sayfa 339-349, Ankara, Türkiye
Publication year: 1992

Yapay Sinir Ağları ile Kriptolama

National Conferences
Sagiroglu, S., Demirayak, N., Baydar, T.
TBD 19. Bilişim Kurultayı, Sayfa 37-39, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye
Publication year: 2002

Sonsuz Uzunluktaki Dielektrik Tabana Sahip Geleneksel Eş Düzlemli Dalga Kilavuzlarinin Quasi-Statik Analizlerinin Yapay Sinir Ağlari İle Gerçekleştirilmesi

National Conferences
Turkmen, M., Yildiz, C., Sagiroglu, S.
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, Sayfa 389-392
Publication year: 2003

Mobile Electronic Signature: Countries and Applications

National Conferences
Sagiroglu, S., Kabasakal, D., Alkan, M.
Information Security and Cryptology Conference, ISC Turkey'07, Pages 200-207, 13-14 December 2007, Ankara Turkey
Publication year: 2007

National Conferences
Sagiroglu, S.
Zeki İmalat Sistemleri Sempozyumu, Sayfa 342-349, Sapanca, Sakarya
Publication year: 1996

Yapay Sinir Ağlari İle Sonlu Dielektrik Tabanlı Geleneksel Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Quasi-Statik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

National Conferences
Yildiz, C., Sagiroglu, S., Turkmen, M., Saracoglu, O.
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO’2002, Elektronik Cilt, Sayfa 154-158, Tübitak, Bursa
Publication year: 2002

ARMA sistem modellemede klasik ve yapay sinir ağları algoritmalarının karşılaştırılması

National Conferences
Ozer, S., Sagiroglu, S., Zorlu, H.
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, Sayfa 434-437, İstanbul
Publication year: 2003

Enterprise İnformation Security: Current Development

National Conferences
Vural, Y., Sagiroglu, S.
TBD
Publication year: 2007

Altı serbestlik derecesine sahip bir robot sensörün MLP kullanılarak modellenmesi

National Conferences
Sagiroglu, S., Ciftlikli, C.
IX Mühendislik Sempozyumu, Sayfa 135-140, Süleyman Demirel Ünivesitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Isparta
Publication year: 1996

Asılı Ve Ters Mikroşerit Hatların Karakteristik Empedanslarının Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım: Yapay Sinir Ağları

National Conferences
Yıldız, C., Sagiroglu, S., Turkmen, M., Saraçoglu, O., Turkmen, M.
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO’2002, Elektronik Cilt, Sayfa 159-163, Tübitak, Bursa
Publication year: 2002

Şifrelemede Nöral Yaklaşımlar

National Conferences
Sagiroglu, S.
İletişim Teknolojileri Çalıştayı, Elektrik Mühendisleri Odası,  TÜBİTAK Feza Gürsoy Salonu, Ankara
Publication year: 2003

e-Government Security: Current Threats

National Conferences
Vural, Y., Sagiroglu, S.
17. Statistical Research Symposium, Ankara
Publication year: 2008