List
Yapay Zeka, Büyük Veri Analitiği, Veri Bilimi, Derin Öğrenme, Kuantum Hesaplama, Nesnelerin İnterneti, Blokzinciri, Sanal Para, Endüstri 4.0 gibi yeni nesil teknolojiler ve yaklaşımlar; eğitimden öğretime, planlamadan gerçekleştirmeye, üretimden tasarıma, hizmet standartlarından kalitesine, yönetimden denetime, aktarımdan dağıtıma, pazarlamadan satışa kadar pek çok alanı etkilemekte ve hatta tüm düşüncelerimizi, fikirlerimizi, yaşantımızı, üretimimizi, tasarımlarımızı, üretim şekillerimizi, yönetim anlayışımızı, iş-takip yaklaşımlarımızı, uygulamalarımızı değiştirmekte ve hatta bizleri buna zorlamaktadır. Siber güvenlik ve mahremiyet dikkate alındığında, belirtilen hususlar daha dikkatli olarak gözden geçirilmelidir. Kişisel, kurumsal ve ulusal siber güvenliğin sağlanması için yerli ve milli çözümler geliştirilmelidir. Bütüncül çözümler dikkate alınmalıdır. Yeni fikir, metot, yöntem, yaklaşım, proje ve ürün geliştirmelidir. Çözümler zeki ve otomatize olmalıdır. En önemlisi ise güçlerin birleştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması, işbirliklerinin artırılması ve belirlenen hedefe doğru beraber koşmalıdır. Bunu kısaca kümelenme olarak ifade edebiliriz. Siber kümelenmeyi sıkça duymaya başlamıştık ama bunun projelendirilip Savunma Sanayii Müsteşarlığımız tarafından hayata geçirilmesi ve bir takvime bağlanması bizleri, sektörümüzü ve üniversitelerimizi sevindirmiştir. Siber Güvenlik Kümelenmesinin siber güvenlik alanında ivmelenmeyi hızlandıracağı değerlendirilmektedir. 28 Haziran 2018 günü SMM’de yapılan Siber Güvenlik Kümelenmesi Lansman Toplantısına katıldım. Kurumlarımızı, sektörümüzü, üniversitelerimizi bu konuda istekli ve heyecanlı gördüm. Ortak hedefe erişmek, başta ülkemiz olmak üzere global güvenlik ürünleri geliştirmemiz ve bunları üretmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz ama atmamız gereken adımları maalesef zamanında atamıyoruz. Bunun yolunun sadece çalışmakla olmayacağını, desteklerle, stratejilerle, ortak hedeflerle ve en önemlisi bilgi birikimi ve yeteneklerin artırılmasından geçtiğini biliyoruz. Bunu gerçekleştirmenin yolu, altyapıyı iyileştirme, ar-ge laboratuvarlarını artırma, test merkezleri kurma, insan kaynağı yetiştirme ve geliştirme, belirli strateji ve politikaların uygulanması ve sürdürülebilir yapıların kurulmasından geçtiğini farkındayız. Bu hedeflere erişmek için ortak adımlar atılması, sürecin hızlandırılması, girişimcilerin desteklenmesi, ürün geliştirme yolunda çaba ve emek harcayan sektör, üniversite ve kurumların desteklenmesi önem arz etmektedir. Siber kümelenmenin bu süreci hızlandırmasını, ülkemizin diğer alanlarda gösterdiği başarılarını siber güvenlik ürünleri geliştirilmesinde de göstermesini kısa sürede bekliyoruz.

Ülkemiz çok hızlı bir seçim süreci atlattı. Bu süreç içerisinde ülkemizde pek çok sisteme saldırılar yapıldı. Anadolu Ajansı bunda başlıca hedef olsa da görünen odur ki ülkemize yapılan saldırılara karşı yapılan savunmada ciddi olaylar basına yansımadı. SEÇSİS sistemi ile ilgili pek çok spekülasyon yapılsa da bu sistem bir sınavdan daha başarıyla geçti. Sorunsuz bir seçim geçirmemizin altyapısını sunan HAVELSAN geliştirdiği ve 12 seçimdir başarıyla kullanılan bu sistemin güvenliğini bu sayımızda değerlendirdik. HAVELSAN Genel Müdürü ve BGD Başkanı Sn. Ahmet Hamdi ATALAY’ın bu sistem ile ilgili görüşlerine yer verdik.

Bu sayımızda ayrıca güncel güvenlik tehditlerini sizlerle paylaştık. Enerji şirketlerinin siber güvenliği için öneriler, siber suçlar ve global maliyet raporları, güvenli veri arşivleme çözümleri, siber güvenlik kontrol listesi, mobil casus yazılımlar, SPK tarafından açıklanan “Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği” gibi konuları da bu sayımızda ele aldık.

Her sayımızda siber güvenliği yaklaşımlarımızı özetleyen, farkındalığı artıran, çözüme odaklı özlü sözlere yer veriyoruz. Bu sayımızın sözü ve özü “Siber güvenlik ancak ve ancak iyi bir denetimle sağlanabilir”.

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

  Posts

Şubat 23rd, 2019

Siber Tehditler Tatil Yapmıyor

Son günlerde haberleri takip ediyorum. Denizlerde, göllerde ve havuzlarda üzülerek belirtmem gerekiyor “boğulmalar” arttı. Trafik kazalarında artış gözlemleniyor. Kişiler arası […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Güvenlik AR-GE Çalışmaları

Siber tehditler, saldırılar ve sonuçta siber güvenlik ile savunma, dijitalleştiğimiz dünyada hayatımızın bir parçası oldu artık. Siber güvenliğin artık bir […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Güvenlik ve Savunma Ajansına Doğru

Bir önceki yazımızda siber tehditlerin ve saldırıların tatil yapmayacağını belirtmiştik. Geçen sürede kritik altyapılarımıza, bankalarımıza ve sonuçta ülkemize yapılan saldırıların […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Güvenlik 4.0

Endüstri 4.0’ı bugünlerde çok konuşmaya başladık. Sanayii 4.0; Eğitim 4.0; Sağlık 4.0; Dijital 4.0; son günlerde de Üniversite 4.0 terimleri […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Kümelenme Hız Kazanıyor

Yapay Zeka, Büyük Veri Analitiği, Veri Bilimi, Derin Öğrenme, Kuantum Hesaplama, Nesnelerin İnterneti, Blokzinciri, Sanal Para, Endüstri 4.0 gibi yeni […]

Şubat 23rd, 2019

Endüstri 4.0. için Üniversite

Endüstri veya Sanayi 4.0; eğitimden iş-yapış modellerimize, üretimden ve tasarıma, yeni hizmet türlerinden iş planlamalarımıza, yönetimden denetime, aktarımdan dağıtıma, pazarlamadan […]

Şubat 23rd, 2019

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı

Konferansın bu yıl 11. sini düzenledik. Ana teması “blokzinciri teknolojileri” olan bu konferansımızı, bu yıl da başarı ile tamamladık. İlk […]

Şubat 23rd, 2019

Siber Güvenlik Savunma Tatbikatları

Tatbikatlar, kurumların, sistemlerin ve ülkelerin siber saldırılara karşı hazır olma, saldırılara koordineli olarak karşı koyma, zayıflıkları ve zafiyetleri önceden tespit […]

Mart 28th, 2018

Entegre Siber Güvenlik